Her er vi!

Grønt kompetansesenter er en felles utviklingsenhet ved Skjetlein videregående skole og Mære landbruksskole. Vi har kontorsted ved begge skolene. Vi skal være Norges beste kompetansearena for bærekraftig verdiskaping i landbruket.

Tove Hatling Jystad

Leder Grønt kompetansesenter Mære-Skjetlein

Med hjerte for landbruket og trua på at kunnskap endrer verden. Bakgrunn fra Norges landbrukshøyskole. Melkeprodusent i over 20 år.

Laila Stubsjøen

stedsansvarlig Skjetlein

Jobber med voksenopplæring, landbrukskurs og administrative oppgaver. Mastergrad i økonomi og administrasjon, og lang fartstid fra personal- og organisasjonsutvikling.

Jordbruk

Mariann Nordtømme Hovin

prosjektleder Mære

Jordnær tilnærming og bredt arbeidsfelt! Landbrukskurs, voksenopplæring, akvaponi, mikroplast og biologisk mangfold. Utdanna innen husdyrbruk, akvakultur, bygdeutvikling og landbruksøkonomi.

Ingrid Gauslaa Hårstad

prosjektleder Skjetlein

Brenner for jordhelse og regenerativt landbruk! Sivilagronom ved NMBU innen husdyrfag med etterutdanning innen prosessledelse og regenerativt landbruk. LivingLab. Jordhelse.

Gunnar Larsen

prosjektleder Mære

Lærer i matematikk og i gartnerfag med vekt på veksthus. Kombinert blir dette beregninger av energi og klimaavtrykk. Klimaberegning = vanskelig + viktig = meningsfullt!

Kåre Presthus

prosjektleder Skjetlein

Norsk mat på alle fat! Se muligheter og gjøre noe med dem! Utdanna økonom med erfaring fra både privat og offentlig sektor – og gårdbruker i tillegg. Allsidige arbeidsoppgaver på Skjetlein.

Ingrid Berg Selfjord

prosjektleder Skjetlein

Sykepleieren vår med bachelor i agronomi fra Blæstad. Startet 1. januar 2024, og er prosjektleder for Bybonden i Trondheim og Trøndelag. Gårdbruker med markedshage på Bynesset.

Patrick Sjöberg

prosjektleder Mære

Hortonom med et hjerte av jordbær. Lever for utvikling av storskalaproduksjon av grønnsaker, frukt og bær. Forsøksvirksomhet innenfor hagebruk i kontrollert klima og på åker.

Rolf Wensbakk

prosjektleder Mære

Landbruksøkonom med ledererfaring fra Felleskjøpet, Nord universitet og Mære landbruksskole. Nordlending, ordner med avtaler og er koordinator for FoU-aktiviteten på Mære.

Skogbruk

Magne Letnes

skogpådriver

Heier på ungskogpleie! Skogpådriver i Innherred Skognettverk. Besøker, gir råd og motiverer skogeiere i Levanger, Verdal, Steinkjer, Inderøy og Snåsa.

Gunnar Pettersen

skogsvegplanlegger Innherred

Framtida må fram, også i skogen! Skogsvegplanlegger på Innherred og skoglærer ved Mære. Anleggsoppfølging og SHA-planer.

Bjørn Arve Øvereng

skogsvegplanlegger Namdalen

Skogsdrift trenger veg! Skogsvegplanlegger i Namdalen og lager planer for bygging og rehabilitering av skogsveger.

Lokalmat

Gunn Bratberg

prosjektleder Mære

Lidenskapelig opptatt av gode måltidsopplevelser – hjemme, i det fri og på spennende spisesteder!
Utdanna innen reiseliv, økonomi og IT. Smak63, ROT, lokalmat og reiseliv.

Lars Erik Jørgenvåg

prosjektleder Kompetansenettverk lokalmat Midt-Norge

Næringsmiddelteknolog og engasjert bedriftsrådgiver. Hjelper lokalmatprodusenter i sin utvikling gjennom kurs og rådgiving. Salg og marked som spesialitet.

Bjørg Elisabeth Tronstad

prosjektleder Kompetansenettverk lokalmat Midt-Norge

Næringsmiddelteknolog med mange års ledererfaring i bransjen. Opptatt av mangfold, et levende og bærekraftig landbruk med gode verdier. Leder Kompetansenettverk lokalmat Midt og gårdbruker i Inderøy.