Våre Satsinger

Jordbruk
Skogbruk
Lokalmat

Jordbruk

Framtida trenger pågangsmot, kompetanse og nytenking. Med et bredt spekter av tilbud og virkemidler bistår vi gårdbrukere og den grønne næringa i arbeidet med å skape framtidas jordbruk.

Vi tilbyr:

Voksenagronom og voksengartner

Drømmer du om å bli agronom eller gartner i voksen alder? Voksenopplæringa (VO) vår ved Mære og Skjetlein gir deg muligheten til å nå målet. Voksenagronom og voksengartner har begge søknadsfrist 1. februar. Les mer om voksenopplæring her.

Hageplanlegging

Som en del av vårt tilbud for voksne, tilbyr vi også fagskoletilbud i hageplanlegging i samarbeid med Norges grønne fagskole Vea. Studiested er på Mære. Ta kontakt med oss på Grønt kompetansesenter for mer informasjon.

Landbrukskurs

Kompetansepåfyll er viktig for alle, hele livet. Derfor tilbyr vi mange kurs både på nett og med fysisk oppmøte på Mære eller Skjetlein. Følg med på vår kurskalender.

Har du forslag til gode kurstema? Send oss gjerne en melding

Nullutslippsgården

Vårt mål er nullutslippsgården! Vi skal teste og vise fram hvordan gårdbrukere kan redusere klimautslipp fra åker og fjøs, hvordan karbon kan lagres og hvordan vi kan redusere klimautslipp fra gårdens bygninger og fra energibruk.
Landbrukets klima- og energisenter skal være et sted der praktiske klimaløsninger utvikles, testes og formidles, men også et nettverk av FoU‐miljø, for landbruksnæring, forvaltning og næringsliv regionalt og nasjonalt.

Norges største testarena for landbruk

På gårdene våre tilrettelegger vi for forsøk, testing og demonstrasjon av klima- og miljøløsninger. Dette foregår både i fjøset, veksthuset og ute på åkrene. Til sammen disponerer Skjetlein og Mære over 2000 dekar dyrka areal, melkeproduksjon, svineproduksjon, ammeku, sau, fjørfe og hest. Vi har gras, korn og potetproduksjon på gårdene og disponerer både konvensjonelt og økologisk areal.

Living Lab Jordhelse

Ei fruktbar jord er grunnlaget for en god og lønnsom matproduksjon. Sammen med gårdbrukere, landbruksrådgivere og forskere i regionen utvikler vi nå et levende laboratorium – en Living Lab – innen jordhelse.

Har du spørsmål om jordbruk?

Mariann Nordtømme Hovin

prosjektleder Mære

Jordnær tilnærming og bredt arbeidsfelt! Landbrukskurs, voksenopplæring, akvaponi, mikroplast og biologisk mangfold. Utdanna innen husdyrbruk, akvakultur, bygdeutvikling og landbruksøkonomi.

Ingrid Gauslaa Hårstad

prosjektleder Skjetlein

Brenner for jordhelse og regenerativt landbruk! Sivilagronom ved NMBU innen husdyrfag med etterutdanning innen prosessledelse og regenerativt landbruk. LivingLab. Jordhelse.

Tove Hatling Jystad

Leder
Grønt kompetansesenter

Med hjerte for landbruket og trua på at kunnskap endrer verden. Bakgrunn fra Norges landbrukshøyskole. Melkeprodusent i over 20 år.

Gunnar Larsen

prosjektleder Mære

Lærer i matematikk og i gartnerfag med vekt på veksthus. Kombinert blir dette beregninger av energi og klimaavtrykk. Klimaberegning = vanskelig + viktig = meningsfullt!

Kåre Presthus

prosjektleder Skjetlein

Norsk mat på alle fat! Se muligheter og gjøre noe med dem! Utdanna økonom med erfaring fra både privat og offentlig sektor - og gårdbruker i tillegg. Allsidige arbeidsoppgaver på Skjetlein.

Ingrid Berg Selfjord

prosjektleder Skjetlein

Sykepleieren vår med bachelor i agronomi fra Blæstad. Starter 1. januar 2024. Skal jobbe med jord- og plantefag og urbant landbruk.

Patrick Sjöberg

prosjektleder Mære

Hortonom med et hjerte av jordbær. Lever for utvikling av storskalaproduksjon av grønnsaker, frukt og bær. Forsøksvirksomhet innenfor hagebruk i kontrollert klima og på åker.

Rolf Wensbakk

prosjektleder Mære

Landbruksøkonom med ledererfaring fra Felleskjøpet, Nord universitet og Mære landbruksskole. Nordlending, ordner med avtaler og er koordinator for FoU-aktiviteten på Mære.

Skogbruk

Skogen er fantastisk og bidrar på så mange vis til den grønne framtida vi alle trenger. Med superheltkraft binder trærne karbon og renser både lufta og vannet.

Er du skogeier og trenger råd og hjelp til hvordan du skal forvalte verdiene du har i skogen? En skogeier må ha enormt langsiktig perspektiv, og gode valg betyr så mye for neste generasjon, både med tanke på klima og økonomi. Vi hjelper deg på veien!

Vegplanlegging

Planlegging av nye skogsveger og rehabilitering av gamle skogsveger på Innherred og i Namdalen.

Innherred Skognettverk

Nye og erfarne skogeiere kan gjennom Innherred Skognettverk få besøk til å vurdere tilstanden og diskutere tiltak i egen skog. Tilbudet er gratis.

Voksenagronomen

Som en del av voksenopplæringa, er også skog et tema som du får undervisning i. Les mer om voksenopplæring her.

Har du spørsmål om skogbruk?

Magne Letnes

skogpådriver

Heier på ungskogpleie! Skogpådriver i Innherred Skognettverk. Besøker, gir råd og motiverer skogeiere i Levanger, Verdal, Steinkjer, Inderøy og Snåsa.

Gunnar Pettersen

skogsvegplanlegger Innherred

Framtida må fram, også i skogen! Skogsvegplanlegger på Innherred og skoglærer ved Mære. Anleggsoppfølging og SHA-planer.

Bjørn Arve Øvereng

skogsvegplanlegger Namdalen

Skogsdrift trenger veg! Skogsvegplanlegger i Namdalen og lager planer for bygging og rehabilitering av skogsveger.

Lokalmat

Våre tjenester skal bidra til økt lokal verdiskaping av mat og drikke, økt mangfold, kvalitet og mattrygghet, større verdier til primærleddet og levende matkultur.

En kunnskapsbasert og nysgjerrig lokalmatnæring over hele landet, er en viktig pådriver for større bevissthet omkring et mer nyansert landbruk, lokal selvforsyning, merverdier og mattradisjoner.

Vårt engasjement for næringa er stort og vi vet hvor skoen trykker! Vi fortsetter å hjelpe produsenter som vil lære mer om videreforedling og omsetting av lokale produkt trygt og lønnsomt.

Vi tilbyr:

  • Utdanning
  • Rådgiving
  • Utviklingsprosjekt
  • FoU-arena

Kompetansenettverk for lokalmat

Vi formidler kompetanse til produsenter av lokal mat og drikke i Trøndelag og Møre og Romsdal. Vi tilbyr ulike kurs, foredrag, besøksordninger, rådgivning, matverksted, studieturer, fagnettverk enten du er i etablererfase eller utvidelsesfase. 

Smak63

Lyst til å bli enda bedre til å bruke kortreist mat i din destinasjonsutvikling? Smak63 er et digitalt verktøy som fremmer bruk av lokalprodusert mat i reiselivsopplevelser. Dette er oppgaver, filmer og fortellinger med gode eksempler, inspirasjon og konkrete arbeidsmetoder for å utvikle måten bedrifter jobber med måltidsopplevelser på. Disse er tilgjengelig på plattformen smak63.no

Kurs og påfyll

I løpet av året tilbyr vi mange kurs, både for deg som er helt fersk og deg som dreven i gamet. Følg med på vår kurskalender.

Matverksted

Målet med Matverksted er å gi lokalmatprodusentene en trygg ramme for å utvikle nye produkter. Produsenten skal sitte igjen med nyttig kunnskap om råvarer, produkt, kvalitet og distinkte egenskaper eller nye måter å anvende produktet på. Testproduksjonen fremmer produktmangfold og innovasjon av nye produkter.

ROT - Læring om grønn næring

ROT er et grønt kunnskapskonsept for ungdommer og ansatte i ungdomsskolen. Gjennom aktiviteter, opplevelser, lek, læring og underholdning skal ROT gi inspirasjon og kunnskap om grønn utdanning og ei framtidsrettet næring. Grønn sektor har stort behov for kompetanse og arbeidskraft i framtida!

Har du spørsmål om lokalmat?

Gunn Bratberg

prosjektleder Mære

Lidenskapelig opptatt av gode måltidsopplevelser – hjemme, i det fri og på spennende spisesteder!
Utdanna innen reiseliv, økonomi og IT. Smak63, ROT, lokalmat og reiseliv.

Lars Erik Jørgenvåg

prosjektleder Mære

Næringsmiddelteknolog og engasjert bedriftsrådgiver. Hjelper lokalmatprodusenter i sin utvikling gjennom kurs og rådgiving. Salg og marked som spesialitet.

Bjørg Elisabeth Tronstad

prosjektleder Kompetansenettverk lokalmat Midt-Norge

Næringsmiddelteknolog med mange års ledererfaring i bransjen. Opptatt av mangfold, et levende og bærekraftig landbruk med gode verdier. Leder Kompetansenettverk lokalmat Midt og gårdbruker i Inderøy.