Hjem  /  offentligemåltider

Ny standard for offentlige måltider!

Det skal mer enn god vilje til for å endre et matsystem. Men, entusiasme er en forutsetning for å lykkes. Slik ser det ut når vi sparker i gang satsningen som skal få Trøndersk Matmanifest ut i praksis i offentlige måltider i Trøndelag. Trøndelag Fylkeskommune inviterer alle kommunene i Trøndelag til samhandling om offentlige innkjøp. Og vi sier; ¨Vær full av forventning! Vi trenger heiarop og gode allianser. Så kan vi sammen skape en ny standard for offentlige måltider!

I Trøndelag setter vi oss et dristig og inspirerende mål:
Innen 2030 skal over 50% av maten som serveres i offentlige måltider være produsert og foredlet i Trøndelag!

Det er utrolige inspirerende å møte så mange som ivrer etter å bruke lokale råvarer i måltidene som serveres, både i barnehage, sfo, skoler og sykehjem rundt i hele Trøndelag. Nå oppfordrer vi alle til å være med å finne gode løsninger, slik at vi kan sette Trøndersk matmanifest ut i praksis. Det kan kanskje høres enkelt ut å servere trøndersk potet i Trøndelag, men dessverre, utfordringene er mange, både på systemnivå og i praksis. Derfor er det viktig at de som er ansvarlige for innkjøp legger til rette for at de råvarene som er lokale kan bli tilgjengelige for kjøkken og gjester. Fordi her trenger vi alle på dekk, fra jord til bord!


3-årig satsing – 2024-2027
Oppstart 1. mai 2024 – Avslutter 30. juni 2027

Prosjekteier: Grønt kompetansesenter Mære-Skjetlein
Prosjektleder:
Gunn Bratberg – Grønt kompetansesenter Mære-Skjetlein

Prosjektgruppe:
Statsforvalteren i Trøndelag – Grønt kompetansesenter Mære-Skjetlein
Trøndelag fylkeskommune – Trøndelag Bondelag
Oi! Trøndersk mat og drikke – Matvalget – Økologisk Sør-Trøndelag

Målgrupper for satsingen

De som bestemmer hvilken mat som skal kjøpes – Beslutningstakere og eiere
De som produserer og selger maten – Matprodusenter og grossister
De som lager maten – Kjøkken og kantiner
De som spiser maten – Gjesten

Luftforsvaret på Ørlandet, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune er våre tre piloter som skal gå i bresjen for å sette ny standard med mer trønderske råvare i sine måltider.

 

Personer under flystatue på Ørland flystasjon. Foto: Ole Andreas Vekve.

Matstrategigruppa på Ørland Flystasjon 5.juni 2024

Deltakere på seminar om offentlige innkjøp. Foto:Eivin Brøndbo

Seminar om offentlige innkjøp – Stjørdal 6.juni 2024

Har du spørsmål om satsinga “Mer trøndersk mat i offentlige måltid”?

Gunn Bratberg

Prosjektleder

Lars Erik Jørgenvåg