Hjem  /  Om oss

Om oss

Utviklingsavdelingen ved Mære landbruksskole og Grønt kompetansesenter på Skjetlein videregående skole ble med virkning fra 1. januar 2023 slått sammen til en ny, felles avdeling; Grønt kompetansesenter Mære – Skjetlein. Den nye avdelingen har kontorsted både på Skjetlein og Mære.

Vårt oppdrag er å gi et best mulig kompetansetilbud i hele Trøndelag. Vi arbeider innen disse områdene:

Jordbruk

    • Voksenopplæring – agronom og gartner • Fagskole • Landbrukskurs • Nullutslippsgården • FoU-arena Skjetlein • FoU-arena Mære • Living lab jordhelse • Grøntsatsing

Skogbruk

    • Vegplanlegging • Skogpådriving • Planlegging kaianlegg

Lokalmat

    • Kompetansenettverk for lokalmat • Smak 63 • Utviklingsprosjekt for bedrifter • Utvikling av nye kompetansetilbud • Matverksted • ROT – Læring for grønn næring

Vil du vite mer, ta kontakt med en av våre ansatte.

Ansatte

Tove Irene Hatling Jystad

Utviklingsleder Grønt kompetanse senter Mære og Skjetlein

414 13 441
tovjy@trondelagfylke.no

Mariann Nordtømme Hovin

Seniorrådgiver Grønt kompetanse senter Mære og Skjetlein

74 17 60 08 / 95 06 19 32
marihov@trondelagfylke.no

Laila Stubsjøen

Seniorrådgiver Grønt kompetanse senter Mære og Skjetlein

74 17 77 82 / 95 75 41 52
laistu@trondelagfylke.no