Hjem  /  Våre satsinger / Testarena på Skjetlein

Testarena på Skjetlein

Skjetlein videregående skole ligger både i byen og på landet, i skjæringspunktet mellom midt-norges største by og rike landbruksområder sør og vest for byen. Som kompetansesenter og testarena for planter, dyr og maskiner kan skolen tilby lokaler og utearealer for demonstrasjoner og utprøving av metoder for dyrking og dyrehold.

d 3 Innhold

Med omfattende maskinpark og nær 1000 dekar dyrket mark, kan Skjetlein vise profesjonell stor- skala landbruk, samtidig som vi også kan vise småskala produksjon av frukt og grønt, begge deler viktige elementer i landbruket. Utover dette har vi også en smådyravdeling som utdanner elever til arbeid innen dyreklinikker og andre smådyr-relaterte næringer, som også kan være tilleggs-næringer til landbruket. Det rike trav- og hestemiljøet for øvrig finner også lærlinger og fremtidige arbeidstakere ved hesteavdelingen på skolen.

Utover Naturbruk, har skolen også studieretningene Bygg og anlegg, og Teknologi og industrifag, og som eneste skole i sørlige Trøndelag utdanner Skjetlein mekanikere på landbruks- og anleggsmaskiner.

Med økologisk drift siden 2007, har skolen lang erfaring med økologisk produksjon av korn, gras, storfe og sau. Eggproduksjon og svineproduksjonen er konvensjonell.

Planteproduksjon

Årlig dyrkes ca 200 dekar korn, i hovedsak bygg, samt at det dyrkes høsthvete og havre nårforholdene ligger til rette for det. Resten av arealet brukes til beite og grasproduksjon. I 2022 ble detbygd ny plansilo, som erstatter de gamle tårnsiloene og reduserer bruken av rundball, og dermedplast, til et minimum.

Frukt- bær- og grønnsakhagen viser andre sider av planteproduksjon i landbruket, og her foregår også en viss foredling av råvarene til saft og syltetøy, samt leveranser til Strinda videregående skole og til skolens kantine.

Dyrehold

Storfe

Med ca 40 melkekyr har vi en middelstor besetning i trøndersk sammenheng, men med en melkeytelse som ligger helt toppen både blant økologiske og konvensjonelle produsenter. Det er et godt eksempel på at økologisk produksjon med god agronomi og godt dyrestell kan gi ytelser på høyt nivå.

Sau

Ca 50 vinterforede sau med ca 100 lam som fores økologisk og som er som på sommerbeite i Budalen om sommeren.

Svin

25 årspurker som årlig produserer ca 900 smågris. Av disse fores ca 150 opp til slaktegris og resten selges som smågris etter ca 8 uker.

Høns

Ca 3000 høns som hver dag leverer ca 2700 egg.

Gartneri og grønnsaker

Gartneribygg med 4 avdelinger og ca 600 kvadratmeter, samt frukt, bær og grønnsaker på 5 dekar.

Energiproduksjon

Solceller på tak på 3 bygninger som årlig produserer ca kwt ???, samt pelletsovn som gir vannbåren varme. I tillegg et eksperimentelt solcellefelt med vertikale solceller plassert på dyrkamark, der målet er å se om det mulig å kombinere bruk av landbruksjord til både landbruksproduksjon og energiproduksjon.

Maskinpark

Skolen har en maskinpark som brukes både i opplæring av elevene og i driften av gården. Vi har 7 moderne traktorer av ulike merker, skurtreske og alt av utstyr som brukes i korn- og grasproduksjon, samt tømmervogn og vinsj for opplæring i skogbruk.

Kontakt oss

Kåre Presthus

938 57 565
karpr@trondelagfylke.no