Hjem  /  Voksenopplæring / Voksenagronom Skjetlein

Voksenagronom Skjetlein

d 3 Innhold

Opplegg

Skjetlein videregående skole tilbyr opplæring for voksne etter den nasjonale voksenagronommodellen. Dette er et to-årig nett- og samlingsbasert kurs innen landbruk og gartnernæring. Opplæringen legges opp etter læreplaner for Vg2 Landbruk og gartnernæring og Vg3 Landbruk.

Neste kull har oppstart høsten 2024, med søknadsfrist 1. februar 2024. 

Opplegget er et komprimert løp, med redusert timetall i forhold til det som tilbys for ordinære elever. Det betyr at hver enkelt må regne med mye eget arbeid og selvstudier.

Ordningen er finansiert over Jordbruksavtalen, og er først og fremst for de som allerede har fullført videregående opplæring. Eventuelle rettselever, finansieres av fylkeskommunen.

Hvem kan søke?

Voksenagronomen er for deg som er 25 år og eldre, og som tidligere har gjennomført videregående opplæring (ikke-rettselev). Undervisningen er gratis.

Rettssøkere kan også søke på tilbudet. Dvs. at dersom du er over 25 år, har fullført grunnskole, men ikke videregående opplæring, har du rett til gratis videregående opplæring og realkompetansevurdering (voksenrett). Godkjent realkompetanse dokumenteres med kompetansebevis eller vitnemål. Rettssøkere blir tatt opp dersom det er ledige plasser.

Søknad

Søknadsfristen er 1. februar 2024. Søknad til voksenagronomen skal skje på https://vinn.trondelagfylke.no.

Økonomi

Undervisning og alt læremateriell dekkes av skolen. Reise og evt. opphold må bekostes av den enkelte. Det samme gjelder PC og evt. anna IKT-utstyr, med unntak av voksne rettselever. De kan kjøpe subsidiert PC gjennom fylkeskommunen.

Kurset er godkjent av Lånekassen, og det kan søkes om lån/stipend på www.lanekassen.no.

Undervisning

Undervisninga foregår for det meste som kveldsundervisning, samt dagsamlinger med obligatorisk praksis og noe teoretisk undervisning. Dagsamlingene gjennomføres over seks fredager og lørdager. All kveldsundervisning overføres digitalt, slik at de som deltar kan koble seg på hjemmefra.

Undervisningsmateriell

Bøker lånes ut av skolen. Alle kvitterer for utlån, og bøkene returneres til skolen etter endt kurs. Dersom bøkene ikke leveres tilbake innen fastsatt frist blir de fakturert lånetaker til full pris. Bøkene skal returneres uskadd og uten noen form for notater, understrekinger etc. Bøker som er mer enn normalt slitt må erstattes.

Læringsplattform

Alle må ha tilgang til egen PC tilknyttet internett.

Canvas brukes som læringsplattform. Der legges det ut forelesningsnotater, arbeidsoppgaver, og annen informasjon. Canvas inneholder også meldingssystem og chattefunksjon.

Læreplaner og undervisningsplaner

Første året undervises etter læreplan for vg2 Landbruk og gartnernæring. Dette gir grunnlag for å fortsette videre på Vg3 Landbruk andre året. Bestått kurs gir agronomkompetanse.

Oversikt over fag det undervises i

Vg2 Landbruk og gartnernæring

 • Forvaltning og drift
 • Produksjon og tjenesteyting
 • Maskiner og teknologi i landbruket
 • Økologisk landbruk

Vg3 Landbruk

 • Plante- og husdyrproduksjon
 • Gårdsdrift
 • Utmark og kulturlandskap
 • Økonomi og driftsledelse

Eksamensordning

Vg2 Landbruk og gartnernæring

 • Forvaltning og drift, Produksjon og tjenesteyting: Alle skal gjennomføre en tverrfaglig praktisk eksamen der alle fagene inngår.
 • Maskiner og teknologi i landbruket: Kan trekkes til praktisk eksamen i faget.
 • Økologisk landbruk: Kan bli trukket ut til muntlig eksamen i faget.

Vg3 Landbruk

 • Plante- og husdyrproduksjon, Gårdsdrift, Utmark og kulturlandskap: Alle skal gjennomføre en tverrfaglig praktisk eksamen der alle fagene inngår.
 • Økonomi og driftsledelse: Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen i faget.

Eksamener utarbeides og vurderes lokalt. Eksamenene gjennomføres i mai/juni og tidspunkt offentliggjøres i Canvas.

Vurdering, karakterer og eksamen

Alle som tas opp på kurset blir vurdert med termin- og standpunktkarakterer på bakgrunn av prøver og innleveringsoppgaver. Hvert årstrinn, Vg2 og Vg3, avsluttes med eksamener. For å kunne avlegge eksamen må det være grunnlag for å sette standpunktkarakterer. Det er derfor viktig at alle obligatoriske oppgaver og prøver besvares til rett tid for å kunne sette karakterer. Karakterskalaen går fra 1 til 6, der 6 er beste karakter. For å bestå kurset må standpunkt- og eksamenskarakterer være 2 eller bedre. Unntaket er i fag som trekkes ut til eksamen. Kurset er bestått dersom eksamenskarakteren i faget er 2 eller bedre selv om det er gitt karakteren 1 i standpunkt.

Ferie, sykdom, annet fravær

Blir du syk på eksamensdagen må du levere legeattest til skolen. Du har da rett til å avlegge ny eksamen ved et senere tidspunkt. Manglende oppmøte til eksamen uten grunn, fører til at du taper eksamensretten, og da må du selv ta initiativ til å melde deg opp til privatisteksamen.

 

Har du spørsmål om voksenopplæring?

Mariann Nordtømme Hovin

prosjektleder Mære

Laila Stubsjøen

stedsansvarlig Skjetlein